Skúmame „ohňový stroj“ v Novej Bani

ALTHANDEL, o. z., je občianske združenie zoskupujúce dobrovoľníkov, nadšencov a odborníkov, ktorí skúmajú históriu a snažia sa o prezentovanie unikátneho „ohňového stroja" - prvého parného stroja na území kontinentálnej Európy, ktorý bol postavený v roku 1722 v Novej Bani (vtedajší Königsberg) za účelom čerpania banskej vody zo šachty Althandel. 

Zakladajúci členovia:
Mgr. Peter Konečný, PhD. - historik a archivár, venuje sa dejinám baníctva a hutníctva v 16. až 19. storočí.
Andrea Christova, MSc. - archeologička, odborníčka na fotogrametriu
Ing. Branislav Mereš, PhD. - dizajnér, konštruktér, odborník na tepelnú energiu a parné kotly

Ciele občianskeho združenia Althandel

  • Výskum histórie atmosférického parného stroja a histórie baníctva v Novej Bani
  • Návrh a konštrukcia modelov atmosférických parných strojov
  • Spolupráca s mestom Nová Baňa a inými občianskymi združeniami na vytvorení banského múzea Althandel
  • Spolupráca s ďalšími múzeami a príbuznými inštitúciami na výstavách, konferenciách, na publikačných, prezentačných a vzdelávacích aktivitách

Novinky

IEEC2 in Dudley
Parné stroje v Škótsku

Výlety za miestami prvých atmosférických parných strojov v Škótsku

IEEC2 in Dudley
IEEC3 v Coatbridge

Účasť na medzinárodnej konferencii IEEC3 (International Early Engines Conference)

22.-24.3.2024
Coatbridge

Posúdenie vývojového potenciálu Newcomenovho stroja ako tepelného stroja pre nízkoteplotné odpadové teplo
Otvorenie dočasnej expozície

Otvorenie dočasnej expozície pri nálezisku strojovne Potterovho "ohňového stroja"

18.11.2023
Nová Baňa

Posúdenie vývojového potenciálu Newcomenovho stroja ako tepelného stroja pre nízkoteplotné odpadové teplo
Sprevádzaná prehliadka

Sprevádzaná prehliadka pre veľvyslancov na výstave Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh "ohňového stroja" Isaaca Pottera

08.10.2023
Nová Baňa

Posúdenie vývojového potenciálu Newcomenovho stroja ako tepelného stroja pre nízkoteplotné odpadové teplo
Odborný článok

Posúdenie vývojového potenciálu Newcomenovho stroja ako tepelného stroja pre nízkoteplotné odpadové teplo

Máj 2023
Journal of Power and Energy

Stroj, ktory zmenil svet
Výstava

Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaaca Pottera

13.05.2023 - 08.10.2023
Nová Baňa

IEEC2 in Dudley
Medzinárodná konferencia

Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

07.10.2022 - 08.10.2022
Banská Štiavnica

Stroj, ktory zmenil svet
Výstava

Stroj, ktorý zmenil svet

08.07.2022 - 31.10.2022
Banská Štiavnica

Stroj, ktory zmenil svet
Dioráma archeologického náleziska

Zhotovili sme diorámu archeologického náleziska na Althandli v mierke 1/35 pre výstavu "Stroj, ktorý zmenil svet"

Archeologicky vyskum Althandel 2022
Archeologický výskum

Uskutočnil sa štvrtý ročník archeologického výskumu na Althandli

20.06.2022 - 01.07.2022
Nová Baňa

IEEC2 in Dudley
IEEC2 v Dudley

Účasť na medzinárodnej konferencii IEEC2 (International Early Engines Conference) v Dudley

Newcomen steam engine in Dudley
Parné stroje v Anglicku

Prehliadka významných atmosférických parných strojov v Anglicku

Althandel, ambassadors meeting, Nova Bana
Návšteva veľvyslancov

29. augusta 2021 Althandel navštívili veľvyslanci a predstavitelia Newcomenovej spoločnosti

Archaeological research Althandel Nova Bana
Archeologický výskum

Tri sezóny archeologického výskumu 2019-2021

Z histórie atmosférického parného stroja v Novej Bani

História a osobnosti

Kľúčové osobnosti:
- Thomas Newcomen
- Isaac Potter
- Joseph Emanuel Fischer von Erlach

Stavba parného stroja

Isaac Potter prišiel v roku 1720 na viedenský dvor s návrhom odčerpávať spodnú vodu z baní pomocou pary a za nízke náklady ...

Prevádzka parného stroja

Štát po úspešnom spustení stroja prenajal stroj novému ťažiarstvu, ktorému Dvorská komora prenechala ťažbu v tunajších baniach ...

Ukončenie prevádzky

V Novej Bani bol stroj v prevádzke iba 7 rokov. Od polovice roku 1729 prestal stroj čerpať vodu a hĺbkové obzory boli opustené ...

Partneri

The Newcomen Society
Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Ars Arete o. z.
OZ Nová Baňa
Althandel
Podporte nás

Aj vďaka Vám môžeme dosiahnuť pokrok pri prezentácii jednej z najvýznamnejších banských a technických pamiatok priemyselného dedičstva nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ide o zaujímavý projekt v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorý bude prínosom pre celú komunitu a spoločnosť. Nemáme žiadnych platených zamestnancov, všetci naši dobrovoľníci sú neoceniteľní a zaslúžia si Vašu podporu pri realizovaní cieľov združenia.

Názov účtu: Althandel
IBAN: SK7409000000005190743181
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Kontakt

ALTHANDEL

ALTHANDEL, o. z.
Dlhá lúka 730/52,
968 01 Nová Baňa
IČO 54342431

Drag and Drop Website Builder