Skúmame „ohňový stroj“ v Novej Bani

ALTHANDEL, o. z., je občianske združenie zoskupujúce dobrovoľníkov, nadšencov a odborníkov, ktorí skúmajú históriu a snažia sa o prezentovanie unikátneho „ohňového stroja" - prvého parného stroja na území kontinentálnej Európy, ktorý bol postavený v roku 1722 v Novej Bani (vtedajší Königsberg) za účelom čerpania banskej vody zo šachty Althandel. 

Ciele občianskeho združenia Althandel

  • Výskum histórie atmosférického parného stroja a histórie baníctva v Novej Bani
  • Návrh a konštrukcia modelov atmosférických parných strojov
  • Spolupráca s mestom Nová Baňa a inými občianskymi združeniami na vytvorení banského múzea Althandel
  • Spolupráca s ďalšími múzeami a príbuznými inštitúciami na výstavách, konferenciách, na publikačných, prezentačných a vzdelávacích aktivitách

Novinky

Stroj, ktory zmenil svet
Výstava

Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaaca Pottera

13.05.2023 - 08.10.2023
Nová Baňa

IEEC2 in Dudley
Medzinárodná konferencia

Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

07.10.2022 - 08.10.2022
Banská Štiavnica

Stroj, ktory zmenil svet
Výstava

Stroj, ktorý zmenil svet

08.07.2022 - 31.10.2022
Banská Štiavnica

Stroj, ktory zmenil svet
Dioráma archeologického náleziska

Zhotovili sme diorámu archeologického náleziska na Althandli v mierke 1/35 pre výstavu "Stroj, ktorý zmenil svet"

Archeologicky vyskum Althandel 2022
Archeologický výskum

Uskutočnil sa štvrtý ročník archeologického výskumu na Althandli

20.06.2022 - 01.07.2022
Nová Baňa

IEEC2 in Dudley
IEEC2 v Dudley

Účasť na medzinárodnej konferencii IEEC2 (International Early Engines Conference) v Dudley

Newcomen steam engine in Dudley
Parné stroje v Anglicku

Prehliadka významných atmosférických parných strojov v Anglicku

Althandel, ambassadors meeting, Nova Bana
Návšteva veľvyslancov

29. augusta 2021 Althandel navštívili veľvyslanci a predstavitelia Newcomenovej spoločnosti

Archaeological research Althandel Nova Bana
Archeologický výskum

Tri sezóny archeologického výskumu 2019-2021

Z histórie atmosférického parného stroja v Novej Bani

História a osobnosti

Kľúčové osobnosti:
- Thomas Newcomen
- Isaac Potter
- Joseph Emanuel Fischer von Erlach

Stavba parného stroja

Isaac Potter prišiel v roku 1720 na viedenský dvor s návrhom odčerpávať spodnú vodu z baní pomocou pary a za nízke náklady ...

Prevádzka parného stroja

Štát po úspešnom spustení stroja prenajal stroj novému ťažiarstvu, ktorému Dvorská komora prenechala ťažbu v tunajších baniach ...

Ukončenie prevádzky

V Novej Bani bol stroj v prevádzke iba 7 rokov. Od polovice roku 1729 prestal stroj čerpať vodu a hĺbkové obzory boli opustené ...

Partneri

The Newcomen Society
Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Ars Arete o. z.
OZ Nová Baňa
Althandel
Podporte nás

Aj vďaka Vám môžeme dosiahnuť pokrok pri prezentácii jednej z najvýznamnejších banských a technických pamiatok priemyselného dedičstva nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ide o zaujímavý projekt v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorý bude prínosom pre celú komunitu a spoločnosť. Nemáme žiadnych platených zamestnancov, všetci naši dobrovoľníci sú neoceniteľní a zaslúžia si Vašu podporu pri realizovaní cieľov združenia.

Názov účtu: Althandel
IBAN: SK7409000000005190743181
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Kontakt

ALTHANDEL

ALTHANDEL, o. z.
Dlhá lúka 730/52,
968 01 Nová Baňa
IČO 54342431

Made with ‌

Landing Page Software